Skoči do osrednje vsebine

Sektor je pristojen za vzpostavitev in spremljanje sistema izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). V tem okviru koordinira udeležence izvajanja, spremlja doseganje mejnikov in ciljev ter sprotno poroča Evropski komisiji. Sektor sodeluje pri usklajevanju pravnih aktov in strateških dokumentov, povezanih z izvajanjem NOO.