Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost

Naslov: Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 369 68 92

E-naslov: is.vog@oosru.pg

Odgovorna oseba: mag. Josip Mihalic, direktor

Datum prve objave kataloga: 19. 10. 2021

Datum zadnje spremembe: 28. 9. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=3447

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Organigram

Notranje organizacijske enote

Sektor za kontrolo mejnikov in ciljev
mag. Aleš Vidmar, vodja
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
01 369 68 92
is.vog@oosru.pg

Sektor za splošne in sistemske zadeve
mag. Polona Lenardič, vodja
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana
01 369 68 92
is.vog@oosru.pg

Sektor za upravljanje s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost
mag. Jerica Povalej, vodja
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
01 369 68 92
is.vog@oosru.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Miro Šincek

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Torek

  od do

 • Sreda

  od do

 • Četrtek

  od do

 • Petek

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja