Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Življenjepis

Alojz Grabner se je rodil 23. julija 1965 v Črni na Koroškem. Študij je obiskoval na Fakulteti za kemijo v Ljubljani in ga zaključil leta 1989 z diplomo iz biokemije. Po diplomi je študij nadaljeval kot stažist-mladi raziskovalec in leta 1994 pridobil naziva magistra kemije.

Leta 1994 se je zaposlil na Ministrstvu za obrambo, sprva v enoti za radiološko, kemično in biološko obrambo, nato pa na Generalštabu Slovenske vojske v odseku za RKBO in v operativnem oddelku.

Na Uradu za kemikalije je zaposlen od leta 2000, najprej kot vodja sektorja za kemikalije, nato vodja sektorja za upravljanje kemijskih tveganj, nazadnje pa kot vodja sektorja za načrtovanje, razvoj in koordinacijo. Do leta 2006 je opravljal predvsem naloge na področju harmonizacije evropske kemijske zakonodaje v RS, kjer je bil odgovoren za pripravo predpisov in za njihovo izvajanje. V tem času je deloval v medresorskih delovnih skupinah za prevzemanje pravnega reda EU, pa tudi v delovnih telesih Evropske komisije in Sveta EU, s čimer je dodobra spoznal nastajanje in delovanje evropske zakonodaje v pristojnosti Urada za kemikalije, pa tudi procese in delovanje evropskih institucij. V času slovenskega predsedovanja EU je vodil obravnavo novega predloga Uredbe za kozmetične proizvode v delovni skupini za tehnično harmonizacijo. Zadnja štiri leta je bil kot vodja sektorja za načrtovanje, razvoj in koordinacijo zadolžen predvsem za delovanje Urada RS za kemikalije, ter za vzpostavljanje procesov načrtovanja in vodenja. Zadolžen je bil za pripravo strateškoh načrtov dela Urada in spremljanje njihove realizacije, pripravo finančnih načrtov, ter povezovanje in usklajevanje dela posameznih notranjih organizacijskih enot.

Urad za kemikalije vodi od julija 2010.