Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Med naloge sektorja za pravo intelektualne lastnine sodi vodenje postopkov za izdajo dovoljenj za kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic,
 • upravni nadzor nad delovanjem kolektivnih organizacij,
 • vodenje prekrškovnih postopkov, za katere je urad z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic določen kot prekrškovni organ,
 • izvajanje drugih zakonsko določenih nalog na področju avtorskega prava (npr. udeležba na sejah skupščin kolektivnih organizacij),
 • vodenje postopkov v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi zoper upravne odločitve urada,
 • vodenje postopkov v zvezi z zahtevami za vrnitev v prejšnje stanje,
 • nudenje strokovne pomoči direktorju urada pri zastopanju urada v upravnih in civilnih sporih ,
 • priprava usmeritev za Državno odvetništvo Republike Slovenije pri zastopanju Republike Slovenije oziroma urada v odškodninskih pravdnih postopkih,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov predpisov s področja intelektualne lastnine,
 • priprava pobud za pristop k mednarodnim pogodbam s področja intelektualne lastnine,
 • priprava predlogov odzivov Republike Slovenije k predlogom sekundarne zakonodaje EU s področja prava intelektualne lastnine,
 • zastopanje interesov Republike Slovenije s področja avtorskega prava na sejah delovnih skupin Sveta EU,
 • dajanje strokovnih pojasnil s področja prava intelektualne lastnine Okrožnemu državnemu odvetništvu,
 • priprava odzivov urada v nadzornih, upravnih, inšpekcijskih in drugih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi.
 • Avtorska in sorodne pravice

  Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene. Izraz sorodne pravice se v skrajšani obliki uporablja za tiste pravice, ki so sorodne avtorski.