Skoči do osrednje vsebine

Med naloge sektorja za pravo intelektualne lastnine sodi vodenje postopkov za izdajo dovoljenj za kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic,
 • upravni nadzor nad delovanjem kolektivnih organizacij,
 • vodenje prekrškovnih postopkov, za katere je urad z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic določen kot prekrškovni organ,
 • izvajanje drugih zakonsko določenih nalog na področju avtorskega prava (npr. udeležba na sejah skupščin kolektivnih organizacij),
 • vodenje postopkov v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi zoper upravne odločitve urada,
 • vodenje postopkov v zvezi z zahtevami za vrnitev v prejšnje stanje,
 • nudenje strokovne pomoči direktorju urada pri zastopanju urada v upravnih in civilnih sporih ,
 • priprava usmeritev za Državno odvetništvo Republike Slovenije pri zastopanju Republike Slovenije oziroma urada v odškodninskih pravdnih postopkih,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov predpisov s področja intelektualne lastnine,
 • priprava pobud za pristop k mednarodnim pogodbam s področja intelektualne lastnine,
 • priprava predlogov odzivov Republike Slovenije k predlogom sekundarne zakonodaje EU s področja prava intelektualne lastnine,
 • zastopanje interesov Republike Slovenije s področja avtorskega prava na sejah delovnih skupin Sveta EU,
 • dajanje strokovnih pojasnil s področja prava intelektualne lastnine Okrožnemu državnemu odvetništvu,
 • priprava odzivov urada v nadzornih, upravnih, inšpekcijskih in drugih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi.
 • Avtorska in sorodne pravice

  Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene. Izraz sorodne pravice se v skrajšani obliki uporablja za tiste pravice, ki so sorodne avtorski.