GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V okviru Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji deluje Inšpekcija za varstvo pred sevanji. Na inšpekciji smo pristojni za nadzor nad viri ionizirajočih sevanj v medicini in veterini ter izvajanjem predpisov o varstvu ljudi pred ionizirajočimi sevanji.