Skoči do osrednje vsebine

Urad za notranjo presojo izvaja presoje v skladu z večletnim programom dela, ki ga odobri generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter v skladu s Poslovnikom o standardnih postopkih izvajanja notranjih presoj Urada za notranjo presojo Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Operativne naloge se nanašajo na preverjanje  ali se uradni nadzor in druge uradne dejavnosti  pravil iz drugega odstavka 1. člena  Uredbe (EU) 625/2017/EU učinkovito izvajajo in so primerne za doseganje ciljev ustrezne zakonodaje, vključno z upoštevanjem nacionalnih načrtov nadzora,  internih aktov, navodil in priporočil za izvajanje uradnega nadzora in izvajanja drugih uradnih dejavnosti, izdanih s strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pri presojah sodelujejo tehnični izvedenci iz sektorjev Glavnega urada ali Območnih uradov za kar je bil na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sprejet interni Akt o postopku imenovanja in nalogah tehničnih izvedencev za področje notranjih presoj.