Skoči do osrednje vsebine

V splošni službi izvajamo naloge s področja organizacije dela, ki so potrebne za nemoteno poslovanje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Upravljamo s kadrovskimi viri in izvajamo naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, finančnega poslovanja in izvrševanja proračuna.
Opravljamo naloge s pravnega področja in področja javnih naročil, poslovanja z dokumentarnim gradivom in informacijami javnega značaja ter naloge na področju varstva osebnih podatkov.