Skoči do osrednje vsebine

Matjaž Guček

Matjaž Guček se je rodil leta 1964 v Celju. Po zaključku študija veterinarstva na Veterinarski fakulteti leta 1990 se je zaposlil kot terenski veterinar na Veterinarski postaji Laško. Svojo službeno pot je nadaljeval na takrat novoustanovljenem Veterinarskem zavodu Slovenije. Med letoma 2000 in 2004 je opravljal naloge uradnega veterinarja na Veterinarski upravi Republike Slovenije, leta 2007 pa je prevzel vodenje tamkajšnjega Sektorja za živila, krmo in zdravila. Leta 2021 je bil imenovan za generalnega direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V času svoje poklicne kariere je bil vseskozi aktiven tudi na mednarodnem področju. Sem med drugim sodi izvedba različnih dogodkov na temo varne hrane s poudarkom na živilih živalskega izvora ter sodelovanje v projektu Evropske komisije na področju presoj dobre higienske prakse v obratih za proizvodnjo živil živalskega izvora. Kot nacionalni strokovnjak je sodeloval v presojah, ki jih izvaja Evropska komisija v državah članicah in tretjih državah. Je član Sveta Slovenske akreditacije in Sveta za standardizacijo ter vodja veterinarske službe za Slovenijo.