Skoči do osrednje vsebine

Med glavne naloge službe spadata usklajevanje in spremljanje sodelovanja Uprave za jedrsko varnost v mednarodnih organizacijah, ki se ukvarjajo z jedrsko in sevalno varnostjo, predvsem v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (angleško International Atomic Energy Agency - IAEA) ter v Agenciji za jedrsko energijo (angleško Nuclear Energy Agency - NEA), ki je specializirana agencija v okviru Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD).

Delovna skupina za jedrska vprašanja (angleško Working Party on Atomic Questions), ki deluje v okviru Sveta EU, obravnava zakonodajne predloge in tudi druge dokumente ter usklajuje zadeve s področja jedrske in sevalne varnosti v EU. Služba skupaj s stalnim predstavništvom v Bruslju spremlja delo te delovne skupine in tudi delo slovenskih predstavnikov v odborih, ki delujejo v okviru pogodbe Euratom. Poleg tega spremlja delo mednarodnih združenj, kot so: WENRA (angleško Western European Nuclear Regulator's Association), INLA (angleško International Nuclear Law Association), ENSRA (angleško European Nuclear Security Regulators Association), HERCA (angleško Association of the Heads of European Radiological Protection Competent Authorities), EACA (angleško European Association of Competent Authorities) in druga.          

V zvezi z IAEA služba sodeluje pri pripravi izhodišč za letno generalno konferenco IAEA in pri pripravi izjav na zasedanjih sveta guvernerjev. Pripravlja tudi poročila o udeležbi in usklajuje te aktivnosti pod okriljem IAEA, kot so pošiljanje mnenj o osnutkih dokumentov, izvajanje aktivnosti v programu tehničnega sodelovanja, organiziranje sestankov, delavnic in tečajev.

Služba sodeluje pri sklepanju in izvajanju dvostranskih in večstranskih mednarodnih pogodb s področja jedrske in sevalne varnosti, spremlja evropsko in mednarodno zakonodajo, sodeluje s tujimi upravnimi organi s področja jedrske in sevalne varnosti ter izvaja organizacije obiskov zaposlenih na Upravi za jedrsko varnost v tujini in obiskov tujih predstavnikov v Sloveniji. Usklajuje tudi potek mednarodnih projektov pomoči tretjim državam s področja jedrske in sevalne varnosti, v katerih sodeluje Uprava za jedrsko varnost.

Sodelavci službe