Skoči do osrednje vsebine

Med glavne naloge službe spadata usklajevanje in spremljanje sodelovanja Uprave za jedrsko varnost v mednarodnih organizacijah, ki se ukvarjajo z jedrsko in sevalno varnostjo, predvsem v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (v nadaljevanju MAAE) ter v Agenciji za jedrsko energijo, ki je specializirana agencija v okviru Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD).

Delovna skupina za jedrska vprašanja (Working Party on Atomic Questions, ATO), ki deluje v okviru Sveta EU, obravnava zakonodajne predloge in tudi druge dokumente ter usklajuje zadeve s področja jedrske in sevalne varnosti v EU. Služba skupaj s stalnim predstavništvom v Bruslju spremlja delo te delovne skupine in tudi delo slovenskih predstavnikov v odborih, ki delujejo v okviru pogodbe Euratom. Poleg tega spremlja delo mednarodnih združenj, kot so: WENRA (Western European Nuclear Regulator's Association), INLA (International Nuclear Law Association), ENSRA (European Nuclear Security Regulators Association), HERCA (Association of the Heads of European Radiological Protection Competent Authorities), EACA (European Association of Competent Authorities) in druga.          

V zvezi z MAAE služba sodeluje pri pripravi izhodišč za letno generalno konferenco MAAE in pri pripravi izjav na zasedanjih sveta guvernerjev. Pripravlja tudi poročila o udeležbi in usklajuje te aktivnosti pod okriljem MAAE, kot so pošiljanje mnenj o osnutkih dokumentov, izvajanje aktivnosti v programu tehničnega sodelovanja, organiziranje sestankov, delavnic in tečajev.

Služba sodeluje pri sklepanju in izvajanju dvostranskih in večstranskih mednarodnih pogodb s področja jedrske in sevalne varnosti, spremlja evropsko in mednarodno zakonodajo, sodeluje s tujimi upravnimi organi s področja jedrske in sevalne varnosti ter izvaja organizacije obiskov zaposlenih na Upravi za jedrsko varnost v tujini in obiskov tujih predstavnikov v Sloveniji. Usklajuje tudi potek mednarodnih projektov pomoči tretjim državam s področja jedrske in sevalne varnosti, v katerih sodeluje Uprava za jedrsko varnost.

Sodelavci službe