Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Oddelek Nova Gorica sodišče na prestajanje zaporne kazni napoti: obsojence z območja sodnega okrožja Nova Gorica in sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora, ter mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Nova Gorica in sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora. Pripor v oddelku prestajajo priporniki, če je pripor odredilo Okrožno sodišče v Novi Gorici. V oddelku skladno z zakonom, ki ureja prekrške, izvršujemo tudi nadomestni zapor. Prostorska zmogljivost oddelka je 28 oseb.

Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica se nahaja v kraju Solkan. Oddelek zapora deluje v najemniških prostorih Mestne občine Nova Gorica. Zgradbe so bile zgrajene za potrebe vinogradniške in spremljajoče dejavnosti. Kasnejša adaptacija in spreminjanje namembnosti notranjosti objektov so privedle do današnje uporabnosti. Centralna zgradba je razdeljena na prostore pripora in dela v katerem bivajo obsojenci.

Ob centralni zgradbi se nahaja dislocirani odprti oddelek in upravna zgradba. V vzhodnem delu osrednje zgradbe deluje proizvodni obrat Javnega gospodarskega zavoda Rinka, kjer zaprte osebe sestavljajo in pakirajo različne plastične izdelke.

Obiski obsojencev

  • sreda od 8. do 11.30 in od 12.30 do 17. ure
  • nedelja od 8. do 11.30 in od 12.30 do 17. ure

Obiski pripornikov

  • torek od 8. do 11.30 ure in od 12.30 do 16. ure
  • četrtek od 8. do 11.30 ure in od 12.30 do 16. ure
Iskalnik