Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Službi za splošne zadeve na kadrovskem področju pripravljamo spremembe in dopolnitve Akta o notranji organizaciji delovnih mest Tržnega inšpektorata ter različna navodila in obvestila s kadrovskega področja. Ob tem zaposlenim ponujamo pravno in strokovno pomoč ter izvajamo postopke zaposlovanja. Za notranje poslovanje pripravljamo splošne in posamične akte z različnih področij delovanja organa, pripravljamo informacije za zaposlene in splošno javnost.

Na finančnem področju skrbimo za izvrševanje finančnega načrta (pripravljamo obrazce Finančni elementi predobremenitev - FEP-e, pogodbe in druge pravne podlage, odredbe za plačila-nakazila, prerazporeditve pravic porabe, načrte razvojnih programov, predloge mesečnih likvidnostnih načrtov in druge knjigovodske listine za evidentiranje poslovnih dogodkov). Pripravljamo in izvajamo postopke s področja javnih naročil, pripravljamo in izvajamo obračune potnih nalogov, enkrat letno koordiniramo letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, pripravljamo analize in poročila s finančnega področja ter podatke v zvezi s stvarnim premoženjem in poslovnimi prostori. Poleg tega evidentiramo plačila glob, sodnih taks in drugih terjatev, pripravljamo podatke za izterjavo neplačanih terjatev in izvajamo prenos podatkov v aplikacijo e-Izterjave za izvršbo na Finančni upravi. Državnemu odvetništvu prijavljamo terjatve v primeru stečajev, osebnih stečajev in izbrisov poslovnih subjektov. Načrtujemo in usklajujemo tudi pripravo predlogov proračunov ter zaključnih računov.

S področja informacijske tehnologije pripravljamo načrte nabave, navodila za uporabo informacijske tehnologije, nudimo pomoč zaposlenim pri uporabi te tehnologije in objavljamo vse vsebine na spletnih straneh inšpektorata. Hkrati za zaposlene načrtujemo in izvajamo izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja.