Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za tehnično področje nadzora načrtujemo in izvajamo nadzor nad spoštovanjem predpisov, ki določajo tehnične zahteve za neživilske proizvode. Nadzorujemo predvsem spoštovanje predpisov, ki določajo CE označevanje proizvodov, predpisov za okoljsko primerno zasnovo in energijsko označevanje proizvodov ter predpisov, ki so povezani z varovanjem okolja. Izvajamo nadzor nad proizvodi in njihovo varnostjo za uporabo, kot so stroji, osebna varovalna oprema in električna oprema. Nadzor nad igračami in kozmetiko izvajajo druge inšpekcije. V sektorju deluje državna kontaktna točka. RAPEX je sistem za hitro izmenjavo informacij o nevarnih proizvodih, namenjenih potrošnikom v Evropski uniji (izjema so hrana, zdravila in medicinski pripomočki, za katere obstajajo drugi sistemi izmenjave informacij).

Iskalnik