Skoči do osrednje vsebine

mag.  Boštjan Rus

Leta 2002 je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter si pridobil naziv diplomirani inženir gradbeništva. Leta 2011 je zaključil še podiplomski študij na Fakulteti za management ter dobil znanstveni naziv magister managementa.

Prve izkušnje na gradbenem področju si je pridobil pri načrtovanju cestnih prometnic, pri Inženirski zbornici Slovenije je opravil tudi strokovni izpit iz gradbene stroke (odgovorni projektant, odgovorni nadzornik).

Od leta 2010 naprej, je zaposlen na Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP), kjer je najprej opravljal delovne naloge kot gradbeni inšpektor, od leta 2016 pa aktivno deluje v vlogi koordinatorja in inšpektorja na stanovanjski inšpekciji. Kot inšpektor samostojno vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke ter sodeluje pri pripravi poročil in pojasnil tako zainteresirani javnosti kakor resornemu Ministrstvu. Poleg rednih delovnih obveznosti, se intenzivno ukvarja z opravljanjem delovnih nalog s področja preventive na področju inšpekcijskega nadzora (ugotovitve o izvedenih usmerjenih nadzorih).