Skoči do osrednje vsebine

mag.  Boštjan Rus

Boštjan Rus, rojen leta 1972, je leta 1997 je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter si pridobil naziv inženir gradbeništva. Ob nadaljevanju študija na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, je leta 2002 diplomiral na ter si pridobil naziv diplomirani inženir gradbeništva. Leta 2011 je zaključil še podiplomski študij na Fakulteti za management ter pridobil znanstveni naziv magister managementa.

Med obdobjem 1997 in 2010 se je večinoma posvečal pridobivanju znanja s področja oblikovanja vodotokov, načrtovanja manjših gradbenih projektov ter vodenja projektov. Osredotočal se je na razvoj kompetenc pri načrtovanju cestnih prometnic, poleg tega pa je opravil strokovni izpit iz gradbeništva pri Inženirski zbornici Slovenije in pridobil status pooblaščenega inženirja gradbene stroke v mirovanju. Je tudi član nekaterih strokovnih komisij nacionalnih poklicnih kvalifikacij s področja gradbeništva.

Leta 2010 se je zaposlil na Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP), kjer je najprej opravljal delovne naloge kot gradbeni inšpektor, od leta 2016 pa je poleg rednih delovnih obveznosti stanovanjskega inšpektorja, deloval tudi v vlogi koordinatorja dela na stanovanjski inšpekciji v okviru IRSOP. Ob preoblikovanju področnih ministrstev in njihovih organov v sestavi, od marca 2023 vodi novo ustanovljeni Inšpektorat za stanovanja.

Kot glavni inšpektor izvaja inšpekcijske in prekrškovne postopke na stanovanjskem področju ter sodeluje pri pripravi poročil in pojasnil tako zainteresirani javnosti kakor resornemu ministrstvu. Poleg rednih delovnih obveznosti, se intenzivno ukvarja tudi z opravljanjem delovnih nalog s področja preventive na področju inšpekcijskega nadzora.