Skoči do osrednje vsebine

Franc Rančigaj

Franc Rančigaj je univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Svojo poklicno pot je začel v tovarni avtomobilov ZIV TAM Maribor in nadaljeval v tovarni SIP Šempeter, kjer je v razvojnem oddelku vodil večjo projektno skupino. Nato je bil vodja inženiringa v tovarni KIV Vransko, kjer je že več kot pred tridesetimi leti vodil projekte iz področja predelave odpadkov v toplotno energijo in izkoriščanja lesne biomase, kot alternativnega vira energije. 

Na področju inšpekcijskega nadzora je najprej vodil občinsko inšpekcijo za delo, nato pa je opravljal tudi delo glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Ob redni zaposlitvi je bil 10 let predavatelj na Višji strokovni šoli za predmete: Varnost in zdravje pri delu, Varstvo pred požarom, Varstvo okolja in Gradbena zakonodaja. Franc Rančigaj je namreč že 54 let tudi prostovoljni gasilec, dolgoletni operativec, visoki gasilski častnik, aktivni član PGD Gomilsko in poveljnik Gasilske zveze Žalec, ter predsednik Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije, za kar je prejel najvišje gasilsko odlikovanje.

Od 11. maja 2020 je glavni inšpektor na Inšpektoratu za okolje in prostor.