Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za okolje in prostor

Aktualno

  • Onesnaženje potoka Kopica

    17. 6. 2020 je okoljska inšpektorica opravila izredni inšpekcijski nadzor zaradi onesnaženja potoka Kopica blizu bioplinarne Lendava. Ugotovila je, da so v bioplinarni, dan prej, 16.junija, črpali tekočino iz fermentorja F4 in hale bioplinarne na sosednja kmetijska zemljišča, od koder je snov stekla v potok Kopica in povzročila onesnaženje vode na območju ob bioplinarni in dolvodno v vasi Petišovci v njem.

  • Kljub gradbenemu dovoljenju nelegalna gradnja na kmetijskem zemljišču

    V sklopu Inšpektorata RS za okolje in prostor deluje gradbena inšpekcija. Ena od temeljnih nalog gradbene inšpekcije je nadzor nad gradnjo objektov, predvsem preprečevanje nedovoljenih gradenj oziroma objektov. Inšpektorji uvedemo inšpekcijski postopek izključno po uradni dolžnosti. Pri odločitvi o uvedbi inšpekcijskega postopka je na podlagi okoliščin posameznega primera oziroma vsebine posamezne pobude oziroma prijave odločilna naša presoja.

  • Inšpekcijski nadzor odvajanja komunalnih odpadnih voda v centru Bleda

    Zaradi stanja Blejskega jezera, je inšpektorica za okolje Inšpektorata za okolje in prostor, po uradni dolžnosti, pri lastniku lokalne gospodarske javne infrastrukture na Bledu - Občini Bled, izvedla kontrolni inšpekcijski nadzor odvajanja komunalnih odpadnih voda v centru Bleda, aglomeracije Podhom in Zasip, ki mejita na Blejsko jezero.

Iskalnik