Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za okolje in prostor

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Aktualno

  • Na področju varstva vodnih virov Slovenije, so inšpektorji v lanskem letu izvedli akcijo nadzorov največjih porabnikov vode in v proizvajalcev pijač

    Ljubljana, 17. januar 2020. Inšpekcija za okolje je v letu 2019 izvedla akcijo podrobnega nadzor rabe vode pri 77 največjih odjemalcih vode, ki so nosilci 90 vodnih pravic. Od teh je bilo 16 proizvajalcev pijač, z dvajsetimi vodnimi pravicami. Inšpektorji so preverjali skladnost rabe vode z zahtevami zakonodaje, vodnih pravic ter okoljevarstvenih dovoljenj glede količin odpadnih voda. Ugotovili so, da je skladnost zavezancev dobra glede zahtev, ki se nanašajo na plačevanje dajatev za rabo vode in zahtev ki se nanašajo na rabo podzemnih voda, zadovoljiva glede zahtev, ki se nanašajo na mesto odvzema, namen rabe vode in na največjo dovoljeno količino odvzema ter količino odpadne vode. Skladnost zavezancev pa je ne zadovoljiva glede zahtev ki se nanašajo na spremljanje odvzetih količin vode z merilno napravo, poslovnik in zagotavljanje ekološkega pretoka. Do konca leta 2019 so inšpektorji izrekli 23 opozoril, izdali 14 inšpekcijskih odločb in 7 opominov v prekrškovnih postopkih.

  • Končno poročilo akcije nadzora gradbenih inšpektorjev nad uporabo proizvodnih objektov

    Ljubljana, 9. januar 2020. V letu 2019 so gradbeni inšpektorji opravili nadzor nad 96 objektih družb, ki svojo dejavnost opravljajo v obratih oziroma z napravami, ki lahko povzročajo obremenitev okolja. Imajo za svoje obratovanje izdano okoljevarstveno dovoljenje.

  • Končano poročilo akcije nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvenih zahtev univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi - 2019

    Ljubljana, 8. januar 2020. Inšpektorat RS za okolje in prostor je izdelal končno poročilo usmerjene akcije nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvenih zahtev univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, ki so jo gradbeni inšpektorji izvajali v lanskem letu. Cilj akcije je bil preprečevanje uporabe objektov brez predpisanih dovoljenj, odprava obstoječih grajenih ovir in preprečevanje nastanka novih grajenih ovir, preverjanje izpolnjevanja bistvenih zahtev objektov ter preverjanje, ali objekti v javni rabi zagotavljajo dostopnost grajenega okolja in ali se gradijo, rekonstruirajo in vzdržujejo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja. V okviru akcije je bilo predvidenih 160 nadzorov.

Iskalnik