Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za okolje in prostor

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Aktualno

  • V 125 inšpekcijskih nadzorih nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, uvedenih 90 inšpekcijskih postopkov

    Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je v usmerjeni akciji nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, v katerih se zadržuje večje število ljudi (šole, vrtci, bolnišnice, javne ustanove, kopališča..., odkrila številne objekte, za katere niso pridobljena ustrezna dovoljenja za gradnjo ali uporabo.

  • Ugotovitve Akcije nadzorov nad prijavo začetka gradnje 2020

    Ena od temeljnih nalog gradbene inšpekcije je nadzor nad zahtevami in izpolnjevanjem pogojev pri gradnji. V tem smislu je bila med 1. februarjem in 1. septembrom 2020 izvedena akcija, v kateri je sodelovalo 37 gradbenih inšpektorjev, ki so preverjali, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in z imenovanjem nadzornika.

  • Akcija nadzorov na gradbiščih ter nad delom udeležencev pri graditvi objektov

    Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je med 3. februarjem 2020 in 1. septembrom 2020, izvedla 217 inšpekcijskih nadzorov, v katerih je preverjala, ali udeleženci pri graditvi objektov izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela in tudi, ali je bila narejena prijava začetka gradnje, lahko pa so preverili tudi označitev in zaščito gradbišč.