Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za okolje in prostor

Aktualno

  • Ali geodetska podjetja in njihovi zaposleni izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti

    Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je z akcijo nadzora nad geodetskimi gospodarskimi subjekti preverjala, ali geodetska podjetja in v njih zaposleni posamezniki izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti. Izmed 20-tih, pri šestnajstih kršitve niso bile ugotovljene.

  • Ukrepi za nevpis stavbe v kataster nepremičnin

    Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je za doseganje cilja večje pravne varnosti lastnikov nepremičnin, večje varnosti vlaganj v nepremičnine in investicij, povezanih z nepremičninami nepremičninskega trga ter njihovim pravičnim obdavčenjem, tudi letos izvedla akcijo v zvezi z vpisom stavb v kataster nepremičnin.

  • Inšpektor za okolje na lokaciji posega v izvir Klevevška Toplica

    Inšpektorat za okolje in prostor je danes 24. novembra 2022 prejel pobudo za izvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi informacije, da se posega v izvir Klevevška Toplica. Šlo naj bi za izčrpanje vode iz bazena ter zamenjavo cevi, ki poteka iz tega izvira v bližnjo hišo, ki naj bi se s to vodo ogrevala.