Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za okolje in prostor

Aktualno

 • Inšpektor določi upravnika večstanovanjske stavbe, če tega sporazumno ne storijo lastniki sami

  Naloga stanovanjske inšpekcije, ki deluje v sklopu Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) je izvajanje inšpekcijskega nadzora nad uresničevanjem javnega interesa na stanovanjskem področju po Stanovanjskem zakonu in predpisih izdanih na njegovi podlagi.
  Za javni interes na stanovanjskem področju se šteje zlasti:
  - zagotavljanje takšnega stanja večstanovanjske stavbe, da je omogočena njena normalna raba;
  - zagotavljanje pogojev za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb.

 • V družbi Eternit danes opravljen tudi izredni inšpekcijski inšpektorja za okolje in naravo

  Anhovo, 31. 7. 2020. Inšpekcija za okolje in naravo je zaradi onesnaženja pitne vode v vodovodnem sistemu naselja Anhovo 31. julija opravila inšpekcijski pregled v družbi Eternit Slovenija d. o. o.

 • Etažne lastnike bo drago stalo nesodelovanje pri postopku legalizacije objekta

  V postopku vzpostavitve zakonitega stanja večstanovanjskega objekta v uporabi je medsebojno sodelovanje etažnih lastnikov izredno pomembno. Pristojni upravni organ za izdajo gradbenih in uporabnih dovoljenj preveri tudi lastninsko pravico ter soglasja etažnih lastnikov. Zaradi nesodelovanja etažnih lastnikov se vzpostavitev zakonitega stanja objekta zaplete, ali je sploh ni mogoče vzpostaviti. Odločba gradbenega inšpektorja o prepovedi uporabe nelegalnega objekta, pa velja za vse stanovalce enako. Odločbo, ki zanje dejansko pomeni prepoved uporabe dela objekta v katerem živijo, se vroči vsem etažnim lastnikom.

Iskalnik