Skoči do osrednje vsebine

Dejan Mandić

Dejan Mandić je magister znanosti kemijskega inženirstva. Diplomiral je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je zaključil tudi magisterij študij s področja kemijskega inženirstva. Poklicno pot je začel leta 1998 v podjetju Julon d. d. kot tehnolog na področju polimerizacije kaprolakatama v PA 6. Po zaključku pripravništva je opravljal delo kot projektni vodja. Leta 2000  se je zaposlil v družbi v Lek d. d.. Delati je začel na oddelku Razvoj farmacevtskih učinkovin, kjer je bil odgovoren za razvoj novih procesov aktivnih učinkovin (sinteznega / biosinteznega izvora) in njihov prenos iz laboratorijskega v industrijsko merilo. Je tudi avtor oz. soavtor več patentov s področja razvoja novih procesov aktivnih učinkovin. Od leta 2011 je zaposlen na Inšpektorat RS za okolje in prostor. Po 10 letih opravljanja inšpekcijskega nadzora na terenu je  prevzel vodenje Inšpekcije za okolje in naravo.