Skoči do osrednje vsebine

V Službi za splošne in pravne zadeve izvajamo naloge upravno-tehničnega, kadrovskega in finančnega poslovanja, nudimo pravno pomoč pri vodenju postopkov, skrbimo za enotno delovanje upravljanja ter izvajamo naloge na področju upravljanja dokumentov in dokumentarnega gradiva na ravni celotnega inšpektorata. V službi vodimo tudi upravne postopke za izdajo soglasij pri čezmejnem prevozu odpadkov.