GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, ki opravlja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov ter aktov vodenja in poveljevanja na obrambnem področju. Opravlja inšpekcijski nadzor nad obravnavo tajnih podatkov z obrambnega področja, inšpekcijski nadzor na področju kritične infrastrukture ter izvaja naloge prekrškovnega organa na prvi stopnji.