GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo je organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Opravljamo inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov ter aktov vodenja in poveljevanja na obrambnem področju. Zaposleni opravljamo inšpekcijski nadzor nad obravnavo tajnih podatkov z obrambnega področja, inšpekcijski nadzor na področju kritične infrastrukture ter izvajamo naloge prekrškovnega organa na prvi stopnji.