Skoči do osrednje vsebine

Melina Omrzel-Petek

Melina Omrzel Petek je po izobrazbi  univerzitetna diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom. V vsej karieri je delala v kapitalskih družbah in javni upravi, največ na področju civilnega prava.  Še v času pripravništva je bila zaposlena na Upravni enoti Trbovlje, kjer je vodila upravne postopke na področju denacionalizacije in določanja funkcionalnih zemljišč ter opravljala svetovanje za različne zadeve glede gradbenih dovoljenj in drugih posegov v prostor.

Leta 1995 se je zaposlila v družbi ZIL inženiring, kjer je delala na področjih odkupa zemljišč za avtoceste, nadomestnih gradenj, razlastitev in drugih pravnih dejanj.

Leta 2001 je prevzela delovno mesto vodje pravne službe v Rudarski gradbeni družbi d. d., v Trbovljah, kjer so se ukvarjali z rudarstvom in tunelogradnjo.

Zaradi statusnega preoblikovanja RGD d. d., ki je bila pripojena k družbi NGR d. d., v Mariboru, si je zaposlitev našla na takratni Agenciji RS za regionalni razvoj, kjer je bila vodja pravne službe. Ko je bila agencija ukinjena, je bila premeščena na Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). Tu je delala na področju javnih naročil, splošnih zadev in sodelovanja pri pripravi različnih javnih razpisov za nepovratna sredstva iz proračuna RS in skladov EU.

V letu 2010 se je zaposlila na Inšpektoratu RS za okolje in prostor, bila zaradi spremembe zakonodaje premeščena na Inšpektorat za kmetijstvo in potem v letu 2015 nadaljevala delo na Inšpektoratu za okolje in prostor. Od leta 2023 vodi Službo za skupne in splošne zadeve na Inšpektoratu za naravne vire in prostor.

Poleg rednih zaposlitev je bila od leta 2009 do 2019 imenovana za zastopnico pacientovih pravic. Nekaj let je bila tudi svetovalka za begunce.