Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorji Inšpekcije za informacijsko družbo izvajamo inšpekcijske nadzore nad izvajanjem predpisov, ki:

  • urejajo osebno elektronsko identiteto, ki jo dodeli Republika Slovenija;
  • urejajo sredstva elektronske identifikacije, s katerimi se dokazuje ta elektronska identiteta, ter na tej elektronski identiteti temelječo shemo elektronske identifikacije;
  • urejajo devet storitev zaupanja, pri čemer je poudarek na kvalificiranih storitvah zaupanja; in
  • urejajo ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Gre za naslednje predpise: Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES, Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nadzor izvajamo pri državnih organih, organih samoupravnih lokalnih skupnosti, pri osebah javnega prava po zakonu, ki ureja javno naročanje, ter drugih pravnih in fizičnih osebah.

Sodelujemo tudi z evropsko agencijo ENISA in Evropsko komisijo. Agenciji ENISA smo dolžni poročati o prejetih uradnih obvestilih o kršitvi varnosti in izgubi celovitosti, ki smo jih prejeli od ponudnikov storitev zaupanja, Evropski komisiji pa o svojem opravljenem  delu, stanju na trgu Republike Slovenije, čezmejnem sodelovanju in podobno.

Poleg navedenega tudi sestavljamo, vodimo in objavljamo nacionalni zanesljivi seznam, ki vključuje informacije o ponudnikih kvalificiranih storitev zaupanja, in njihovih kvalificiranih storitvah, ki jih zagotavljajo. skupaj z informacijami o kvalificiranih storitvah zaupanja, ki jih ti ponudniki zagotavljajo.

Na Inšpekciji za informacijsko družbo izvajamo inšpekcijske nadzore po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru ter smo tudi prekrškovni organ po Zakonu o prekrških.

Inšpektorji inšpekcije za informacijsko družbo