Skoči do osrednje vsebine

V Službi za skupne in pravne zadeve izvajamo naloge upravno-tehničnega, kadrovskega in finančnega poslovanja, nudimo pravno pomoč pri vodenju postopkov, skrbimo za enotno delovanje upravljanja ter izvajamo naloge na področju upravljanja dokumentov in dokumentarnega gradiva na ravni celotnega inšpektorata.

Uspešno izvedene naloge Službe za skupne in pravne zadeve se kažejo v večji učinkovitosti inšpekcijskega nadzora inšpektorjev, to pa v večjem spoštovanju zakonskih in podzakonskih določb.