Skoči do osrednje vsebine

Življenjepis

Irena Nunčič je končala Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Ekonomsko-poslovno fakulteto Univerze v Mariboru. Svojo službeno pot je začela na Banki Slovenije na področju plačilnih sistemov, pozneje je v okviru Ministrstva za finance prevzela projektne zadolžitve vzpostavitve enotnega zakladniškega sistema.

Dodatne delovne izkušnje je kot vodja sektorja pridobila na Generalnem davčnem uradu takratne Davčne uprave Republike Slovenije, in sicer na področju davčnega knjigovodstva, izterjave, plačilnega prometa in davčnega registra. Dva mandata je opravljala funkcijo direktorice Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, v zadnjih letih pa je bila vodja programa nemedicinske dejavnosti v Zdravstvenem domu Celje.