Skoči do osrednje vsebine

V Službi za informatiko in GIS opravljamo strokovne in tehnične naloge.

Urejamo in vzdržujemo prostorske podatke in podatkovne zbirke Vodnega katastra, zagotavljamo distribucijo teh podatkov, izvajamo analize prostorskih podatkov in izdelujemo kartografske prikaze.

Vzdržujemo aplikacije, sodelujemo pri razvoju novih in skrbimo za digitalizacijo poslovnih procesov. Posodabljamo vsebino spletnih strani direkcije, eVode in pregledovalnika prostorskih podatkov.

Skrbimo za informacijsko in komunikacijsko strojno opremo ter programsko opremo na računalnikih, za področje stacionarne telefonije.
Zagotavljamo sistemsko, aplikativno in uporabniško podporo, sodelujemo pri pripravi tehničnih specifikacij za izvedbo javnih naročil v zvezi z razvojem ter vzdržujemo informacijske rešitve.