Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za investicije pripravljamo, organiziramo in vodimo investicijske projekte s ciljem izvedbe različnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti pred škodljivim delovanjem voda.

To zajema pripravo investicijske, projektne in druge dokumentacije, pridobivanje zemljišč, potrebnih za gradnjo in upravnih dovoljenj, pripravo razpisne dokumentacije in sodelovanje v postopkih javnih naročil, vodenje izvedbe projektov ter sodelovanje z drugimi deležniki vključenimi v postopke priprave in izvedbe investicijskih projektov.