Skoči do osrednje vsebine

mag. Neža Kodre

Mag. Neža Kodre je univerzitetna diplomirana inženirka vodarstva in komunalnega inženirstva ter magistrica znanosti gradbeništva - komunalna smer. Magisterij je leta 2009, po gostovanju na Tehnični univerzi v Münchnu, smer Trajnostno upravljanje z viri, zaključila na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.

Po treh letih projektantskega dela se je leta 2007 kot strokovnjakinja zaposlila na Inštitutu za vode Republike Slovenije, kjer je od leta 2012 vodila Oddelek za načrtovanje in varstvo voda.

Leta 2016 je ob ustanovitvi Direkcije Republike Slovenije za vode prevzela vodenje Sektorja za razvoj in plan. Aktivno je sodelovala pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih s področja upravljanja in varstva voda. Sodelovala v komisiji Sklada za vode, v Mednarodni komisiji za varstvo reke Donave in Mednarodni komisiji za savski bazen. V delovni skupini Evropske komisije je aktivno sodelovala pri oblikovanju Vodne direktive. Leta 2020 je prevzela tudi vodenje Sektorja za presojo dokumentacije in vodne pravice.

Je avtorica in soavtorica številnih strokovnih domačih in tujih  člankov s področja upravljanja voda.