Skoči do osrednje vsebine

Spremljamo vreme na 280 vremenskih postajah, površinske vode na 203 merilnih mestih, podzemne vode na 139 vrtinah, morje na 4 oceanografskih postajah, potrese na 37 merilnih mestih, prisotnost delcev in ozona v zraku pa na 12 mestih.

Sprotno in natančno merjenje okoljskih podatkov v zadostnih časovnih nizih in z zadostno geografsko pokritostjo omogoča mreža številnih postaj z različnimi merilnimi senzorji. Podatki v rednih časovnih intervalih polnijo podatkovne baze, kjer jih obdelujejo in analizirajo naši strokovnjaki s pomočjo kompleksnih računalniških modelov. Istočasno dajejo naše spletne storitve te podatke in na njih temelječe napovedi  na razpolago strokovni in laični javnosti.

Ustreznost merilne opreme zagotavljamo v umerjevalnem laboratoriju, ki ga je Svetovna meteorološka organizacija imenovala za regionalni instrumentacijski center za področje jugovzhodne Evrope.

Sektorji urada

 • Sektor za vzdrževanje in razvoj merilnih mrež

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za okoljska merjenja

  Vojkova cesta 1
  1000 Ljubljana


  mag. Bojan Černač

 • Sektor za hidrometrijo

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za okoljska merjenja

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  mag. Roman Trček

 • Sektor za meteorološke meritve

  Ministrstvo za okolje in prostor
  Agencija Republike Slovenije za okolje
  Urad za okoljska merjenja

  Vojkova cesta 1b
  1000 Ljubljana


  Stane Pajk

Iskalnik