Skoči do osrednje vsebine

Državna hidrološka služba

Če smo pravočasno opozorjeni na poplavo, lahko preprečimo marsikatero škodo. Državne hidrološke službe po vsem svetu, spremljajo, proučujejo in analizirajo hidrološke pojave. Ocenjujemo verjetnost nastanka nevarnih vremenskih in hidroloških razmer ter z njimi povezano ogroženost človeških življenj, zdravja in premoženja. Pred nevarnim pojavom opozarjamo javnost na nevarnost. Zagotavljamo tudi posebne analize, ocene in napovedi za potrebe državnih organov.

Naloge Državne hidrološke službe za območje Republike Slovenije izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Analize, ocene in napovedi, ki jih objavljamo, so uradne. Na območju Republike Slovenije je prepovedano razširjati informacije z napovedmi neugodnih ali nevarnih vremenskih razmer, ki jih ni objavila Državna hidrološka služba.

Med drugim smo v službi zadolženi za pripravo:

  • analiz in napovedi hidroloških razmer, vključno z napovedmi neugodnih ali nevarnih hidroloških razmer,
  • analiz in napovedi vodne bilance,
  • ocen in napovedi količinskega stanja voda in ocene razpoložljivih vodnih virov,
  • analiz hidroloških značilnosti vodnih območij in vodnih teles ter napovedi hidroloških
  • sprememb na vseh elementih hidrološkega cikla.
Iskalnik