Skoči do osrednje vsebine

Služba za notranjo revizijo je neodvisna in nepristranska organizacijska enota v okviru plačilne agencije, ustanovljena z namenom, da svetuje vodstvu agencije ter prispeva k izboljševanju delovanja institucije.

V službi sistematično in metodično ocenjujemo ter izboljšujemo uspešnost upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja. O odkritih pomanjkljivostih ali nepravilnostih neposredno poročamo vodstvu ter dajemo priporočila za njihovo odpravo, s posebnim poudarkom na sistemu notranjih kontrol. Delujemo v skladu z »Usmeritvami za državno notranje revidiranje«, ki temeljijo na obvezujočih elementih »Mednarodnega okvira strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju«.

Naše poslanstvo je krepitev in zaščita vrednosti organizacije z dajanjem objektivnih zagotovil na podlagi ocene tveganj, s svetovanjem in poglobljenim razumevanjem delovanja organizacije.