Skoči do osrednje vsebine

Služba za kontrolo je neodvisna notranja organizacijska enota agencije, naša naloga pa je preverjanje dejstev in pogojev upravičenosti, na katerih temeljijo plačila za ukrepe kmetijske politike upravičencem. Preverjanje izvajamo z vzpostavljenimi kontrolnimi sistemi in sistemom fizične kontrole na kraju samem.

Med naloge Službe za kontrolo sodi koordiniranje in kontroliranje opravljanja kontrol na kraju samem na področju: neposrednih plačil, ukrepov programa razvoja podeželja, ukrepov programa Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, intervencijskih in specifičnih ukrepov kmetijskih trgov, izravnalnih ter okoljskih plačil in izpolnjevanja pravil o navzkrižni skladnosti.

V Službi za kontrolo oblikujemo tudi priročnike, navodila in kontrolne liste za kontrolorje ter druge institucije, na katere je prenesena funkcija opravljanja kontrol na kraju samem. Izvajamo ocenjevanje rezultatov kontrol na kraju samem, pripravljamo poročila in analize o opravljenih kontrolah na kraju samem ter pripravljamo in izvajamo metodologije za izbiro vzorcev za kontrolo na kraju samem.

Kontrole na kraju samem se izvajajo pred in med končanim postopkom izvajanja ukrepa kmetijske politike ter po njem, v skladu s slovenskimi in evropskimi predpisi. V službi opravljamo tudi naknadni nadzor nad delom kontrolorjev in drugih institucij, na katere je prenesena funkcija opravljanja kontrol na kraju samem.

Oddelka službe

 • Oddelek za izvedbo kontrol ukrepov razvoja podeželja in kmetijskih trgov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Služba za kontrolo

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za izvedbo kontrol ukrepov neposrednih plačil

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Služba za kontrolo

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana