Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za razvoj podeželja izvajamo ukrepe programa razvoja podeželja, ki so usmerjeni k izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja ter pripomorejo k razvoju in urejanju podeželja.

V okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 izvajamo ukrepe za trajnostni razvoj ribištva, ribogojstva ter predelavo in trženje ribiških in ribogojskih proizvodov.

Oddelki sektorja

 • Oddelek za izboljšanje konkurenčnosti

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Sektor za razvoj podeželja

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za sodelovanje, lokalni razvoj in ribištvo

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Sektor za razvoj podeželja

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za razvoj in izboljšanje dodane vrednosti na kmetijah

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Sektor za razvoj podeželja

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za usposabljanje, infrastrukturo in gozdarstvo

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Sektor za razvoj podeželja

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana