Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za neposredna plačila izvajamo ukrepe skupne kmetijske politike na področju shem neposrednih plačil (shema osnovnega plačila, shema za mlade kmete, shema za male kmete, plačilo za zeleno komponento, sheme proizvodno vezanih podpor in plačil za območja z naravnimi omejitvami PONO) in ukrepov programa razvoja podeželja (kmetijsko-okoljska podnebna plačila KOPOP, plačila za območja z omejenimi dejavniki OMD, dobrobit živali, ekološko kmetovanje ter ukrep zgodnje upokojevanje kmetov).

Sektor je informacijsko podprt z ustreznimi računalniškimi programi, ki omogočajo ustrezno obravnavo vseh vlog in zahtevkov. Z uporabo računalniškega sistema izvajamo upravne kontrole podatkov iz vlog, hkrati pa sistem omogoča sledenje sprememb podatkov in pripravo zahtevanih poročil.

Oddelki sektorja

 • Oddelek za neposredna plačila

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Sektor za neposredna plačila

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za sonaravno kmetijstvo

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Sektor za neposredna plačila

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za geoprostorske vloge in vloge za živali

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Sektor za neposredna plačila

  Dunajska 160
  1000 Ljubljana