Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za kmetijske trge izvajamo ukrepe skupne kmetijske politike iz naslova kmetijsko tržne cenovne politike, sektorske intervencije iz Strateškega načrta programskega obdobja 2023-2027, državne pomoči ali de minimis pomoči namenjene upravičencem v kmetijskih sektorjih kot pomoč kmetijskim gospodarstvom v težavah. Na sektorju izvajamo tudi Tržno informacijski sistem in ukrepe zunanje trgovine.
Izvajamo ukrepe šolske prehrane, ukrepe vinskega sektorja, ukrepe na področju čebelarskih proizvodov, sofinanciranje zavarovalnih premij in druge ukrepe znotraj navedenih shem.

Oddelka sektorja

 • Oddelek za tržne ukrepe

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Sektor za kmetijske trge

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za intervencijske ukrepe

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Sektor za kmetijske trge

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana