Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za kmetijske trge izvajamo intervencijske in specifične ukrepe, ukrepe zunanje trgovine, naloge tržno informacijskega sistema, ukrep sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov ter ukrepe finančne pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.

Oddelka sektorja

 • Oddelek za tržne ukrepe

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Sektor za kmetijske trge

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za intervencijske ukrepe

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Sektor za kmetijske trge

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana