GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Služba za kontrolo je neodvisna notranja organizacijska enota agencije, naša naloga pa je preverjanje dejstev, na katerih temeljijo plačila upravičencem. Preverjanje izvajamo z vzpostavljenimi kontrolnimi sistemi in sistemom fizične kontrole (tako imenovana kontrola na kraju samem). Pomembna naloga službe je nadzorovanje vseh kontrolnih sistemov.

Kontrole na kraju samem opravljamo pred in med končanim postopkom izvajanja ukrepa kmetijske politike ter po njem v skladu s slovenskimi in evropskimi predpisi. V službi opravljamo tudi naknadni nadzor (ex-post kontrola) nad delom kontrolorjev in drugih institucij, na katere je prenesena funkcija opravljanja kontrol na kraju samem.

Oddelka službe

 • Oddelek za izvedbo kontrol ukrepov razvoje podeželja in kmetijskih trgov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Služba za kontrolo

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za izvedbo kontrol ukrepov neposrednih plačil

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Služba za kontrolo

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana