GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sektorju za razvoj podeželja izvajamo ukrepe programa razvoja podeželja, ki so usmerjeni k izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja ter pripomorejo k razvoju in urejanju podeželja.

V okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 izvajamo ukrepe za trajnostni razvoj ribištva, ribogojstva ter predelavo in trženje ribiških in ribogojskih proizvodov.

Oddelki in projektna enota sektorja

 • Oddelek za podporo investicij

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Sektor za razvoj podeželja

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za podporo neinvesticijskim ukrepom

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Sektor za razvoj podeželja

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za podporo ribištva in sodelovanja skupnosti

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Sektor za razvoj podeželja

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

 • Projektna enota

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Sektor za razvoj podeželja

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana