Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Poslanstvo Diplomatske akademije MZZ je usposobiti vrhunske in vsestranske slovenske diplomate, konzule in nasploh uslužbence MZZ, ki se bodo sposobni hitro in učinkovito odzivati na nove izzive v Evropi in svetu ter samozavestno in spretno predstavljati svojo državo, njene interese, vrednote in danosti. Vodilna načela našega delovanja so uporabljivost, praktičnost, interaktivnost in odličnost.

Akademija je zasnovana ne kot institucija temveč kot prožen program, ki omogoča učenje v okviru delovnega procesa za potrebe praktičnega dela v diplomaciji. Glede na potrebe slovenske diplomacije mora biti diplomatsko izobraževanje osredotočeno na prenos teorije v prakso (t.i. aplikativna znanost) ter obravnavo praktičnih primerov in izkušenj. V tem procesu morajo imeti dejavno vlogo vsi udeleženci. Gre za konceptualni preskok iz pedagoške usmeritve v pedagoško-andragoški (konektivistični) pristop, ki ga vedno bolj poudarjajo programi za izobraževanje odraslih in kjer izmenjava znanja, ekspertize in izkušenj poteka večsmerno.

Diplomatska akademija temelji na konceptu stalnega izobraževanja, za kar skrbimo s predavanji na tedenski ravni. V skladu s sodobnimi trendi smo vzpostavili spletno učilnico, ki vsebuje predavanja o diplomatskih vsebinah. Našim dejavnostim lahko sledite na Facebook strani Diplomatske akademije. V okviru usposabljanja izvajamo strokovne izpite za zaposlene v ministrstvu, pri čemer je koristna temeljna literatura v Zbirki Mednarodno pravo, ki jo skupaj izdajata MZZ in Založba FDV.

Struktura Diplomatske akademije temelji na štirih stebrih: diplomatskih izpitih (prvi steber); konceptu stalnega usposabljanja glede diplomatskih veščin in tem (drug in tretji steber) ter ad-hoc dogodkih, kot so seminarji (četrti steber). S predavanji izkušenih diplomatov MZZ, ki predstavljajo večino izobraževalcev na akademiji, se osredotočamo prav na izobraževanje zaposlenih na MZZ (pristop by staff, for staff). Programi pa so odprti tudi za sodelovanje zunanjih predavateljev, bodisi domačih ali tujih, iz teorije in prakse.

Pri razvoju naših didaktičnih metod in programov sodelujemo z Andragoškim centrom Slovenije. Smo del Evropskega diplomatskega programa, ki temelji na povezovanju in izobraževanju diplomatov v Evropski uniji ter v ta namen združuje vodje diplomatskih akademij v državah članicah EU, predstavnike Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) in mlajše evropske diplomate. Povezujemo se tudi z drugimi sorodnimi institucijami, na primer z britansko, nizozemsko, dunajsko in emiratsko diplomatsko akademijo.