Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve glede Koronavirus COVID-19

Slovenskim državljanom odsvetujemo vsa potovanja.
Posebna opozorila veljajo za ItalijoSrbijoŠpanijoIranJužno Korejo, ZDA in Kitajsko.

Vse slovenske državljane v tujini pozivamo, da izpolnijo obrazec za potnike.

V Diplomatski akademiji zagotavljamo strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih, razvijamo in izvajamo programe diplomatskega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za delo v ministrstvu oziroma na področju zunanjih zadev. V okviru usposabljanja izvajamo strokovne izpite za zaposlene v ministrstvu.

Pripravljamo in izvajamo predavanja, strokovne seminarje, delavnice, okrogle mize s področij zunanje politike in mednarodnih odnosov, usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev veščin, usposabljanja in izpopolnjevanja s področij poslovanja ministrstva, usposabljanja za položajna delovna mesta, pisni del preizkusa za diplomatsko službo, diplomatski in višji diplomatski izpit. Vodimo evidence o opravljenih programih diplomatskega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter izpitih.

Povezujemo se z zunanjimi izvajalci in sorodnimi institucijami ter opravljamo druge s tem povezane naloge.

Iskalnik