Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Pri vstopu državljanov tretjih držav v Slovenijo na zunanji schengenski meji še vedno veljajo omejitve nenujnih potovanj. Aktualne informacije o določanju nujnosti potovanj najdete na strani policije, o prehajanju meja, ukrepih na meji ob vstopu v Slovenijo in sezname držav pa na posebni strani Prehajanje meja.

V Sektorju za evropske vsebine oblikujemo politiko Slovenije do vprašanj, povezanih z delom institucij, organov in teles EU.

Medresorsko usklajujemo, spremljamo in pripravljamo stališča za sestanke v okviru Sveta EU na področjih, ki so v pristojnosti Odbora stalnih predstavnikov I (Coreper I – promet, telekomunikacije, poštne storitve in storitve informacijske družbe, energija, zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje, kmetijstvo, veterinarske in fitosanitarne zadeve, ribištvo, okolje, jedrska varnost, notranji trg, industrijska politika, varstvo potrošnikov, kultura in avdio-vizualna politika, izobraževanje, usposabljanje, mladi, šport) in sodelujemo pri pripravi stališč in izhodišč za zasedanja Evropskega sveta ter Sveta za splošne zadeve s teh področij. Zagotavljamo medresorsko usklajevanje, spremljanje in pripravo stališč za sestanke v okviru Sveta EU in zasedanja Evropskega sveta na nekaterih področjih, ki so v pristojnosti Odbora stalnih predstavnikov II (Coreper II): ekonomske in finančne zadeve, zunanja trgovina ter notranje zadeve in pravosodje.

Sodelujemo pri pripravi horizontalnih gradiv s področja evropskih zadev in pri obveščanju slovenskih članov evropski institucij, še posebej Ekonomsko-socialnega odbora. Nudimo vsebinsko in tehnično podporo delovnim telesom vlade, zadolženim za evropske zadeve (delovni skupini za evropske zadeve) in spremljanje izvajanja Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah EU.

Spremljamo, evidentiramo, klasificiramo, objavljamo in dodeljujemo dokumente Evropske unije v EU-portalu, ki je sestavni del informacijskega sistema Vlade Republike Slovenije, in izvajamo naloge v zvezi z usklajevanjem in sodelovanjem pri sprejemanju stališč in izhodišč Slovenije do teh dokumentov. Spremljamo in vodimo evidence delovnih teles Sveta EU in šifranta signirnega načrta delovnih teles ter vodimo evidence o sestavi in pristojnostih delovnih skupin Vlade Republike Slovenije za pripravo stališč v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov EU. Nudimo strokovno pomoč in izobraževanje za uporabnike EU-portala ter sodelujemo pri upravljanju in posodabljanju EU-portala.