Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za evropske države opravljamo naloge, povezane s spremljanjem, utrjevanjem in krepitvijo dvostranskih in večstranskih odnosov z državami članicami EU ter Andoro, Islandijo, Lihtenštajnom, Monakom, Norveško in Švico.

Spremljamo politično, gospodarsko in drugo dogajanje v teh državah ter pripravljamo osnutke dokumentov in gradiva za meddržavna in mednarodna srečanja in obiske, dajemo pobude za pogodbeno urejanje posameznih vprašanj in spremljamo izvajanje mednarodnih pogodb s temi državami.

Sodelujemo pri strokovni in analitični obdelavi gradiva, ki ga ministrstvo pošilja drugim državnim organom. Opravljamo naloge, ki se nanašajo na usklajevanje aktivnosti pri pripravi krovnih meddržavnih sporazumov.

Opravljamo tudi usklajevalno vlogo na ministrstvu za srečanja v okviru kvadrilaterale (Slovenija, Avstrija, Švica, Lihtenštajn).

Iskalnik