Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V sektorju opravljamo naloge in aktivnosti s področja analitičnega obravnavanja zunanje politike, priprave politik in strategij ter sodelujemo z akademskimi in drugimi institucijami.

Pripravljamo analitične in strateške dokumente za ministra za zunanje zadeve, izdajamo redne analize o aktualnih mednarodnih dogajanjih in poglobljene mesečne analize o svetovnih trendih v mednarodnih odnosih.

Pripravljamo in izvajamo vsebinske razprave o najbolj aktualnih zunanjepolitičnih temah. Prav tako sodelujemo s strokovnimi službami v ministrstvu pri strokovnem izobraževanju zaposlenih in pri dopolnilnem izobraževanju slovenskih diplomatov.

Pripravljamo tudi redno letno poročilo o delu slovenske diplomacije in s tem povezano ločeno oceno vsebinskega delovanja slovenske mreže predstavništev. Z namenom dodatnega izobraževanja in usposabljanja diplomatov organiziramo mednarodna srečanja strokovnjakov z različnih področij mednarodnega sodelovanja, seminarje za pripravo na diplomatski in višji diplomatski izpit ter izvajamo izpite. Prav tako organiziramo seminarje za pripravo diplomatov za delo v tujini. Pristojni smo tudi za usklajevanje in organizacijo posebnih projektov.

Pri svojem delovanju sodelujemo s podobnimi organizacijskimi enotami tujih ministrstev, pristojnih za zunanje zadeve, ter v skladu z možnostmi zagotavljamo izdajanje strokovne literature s področja diplomacije, zunanje politike, mednarodnih odnosov in mednarodnega prava.

Iskalnik