Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Pri vstopu državljanov tretjih držav v Slovenijo na zunanji schengenski meji še vedno veljajo omejitve nenujnih potovanj. Aktualne informacije o določanju nujnosti potovanj najdete na strani policije, o prehajanju meja, ukrepih na meji ob vstopu v Slovenijo in sezname držav pa na posebni strani Prehajanje meja.

V sektorju opravljamo naloge v zvezi z dvostranskimi odnosi Slovenije z državami Zahodnega Balkana, ki niso članice EU, ter s Turčijo. Opravljamo tudi naloge, povezane s spremljanjem pomembnih političnih vsebin, ki se nanašajo na vsebine EU in proces širitve.

Pripravljamo stališča, analize in drugo gradivo za usklajevanje delovanja glede Zahodnega Balkana v okviru EU ter z drugimi pristojnimi sektorji ministrstva usklajujemo stališča o razmerah na Zahodnem Balkanu, ki se obravnavajo v različnih delovnih telesih Sveta. Pripravljamo in z drugimi ministrstvi usklajujemo stališča Slovenije do procesa širitve EU z državami Zahodnega Balkana in Turčijo.

Spremljamo politična, družbena in druga gibanja v teh državah, ki vplivajo na njihovo zunanjo politiko in odnose med njimi. Zbiramo, pripravljamo in izdelujemo gradivo, informacije in analize ter oblikujemo predloge ustreznih zunanjepolitičnih stališč Slovenije. Pripravljamo gradivo za mednarodna in meddržavna srečanja in obiske na visoki ravni. Dajemo pobude za pogodbeno urejanje posameznih vprašanj in sodelujemo pri analitični in strokovni obdelavi gradiva, ki jih ministrstvo pošilja drugim državnim organom.  Opravljamo naloge, ki se nanašajo na usklajevanje aktivnosti pri pripravi krovnih meddržavnih sporazumov.

Spremljamo tudi naloge, povezane z aktivnostmi Slovenije v regionalnih organizacijah in pobudah v zvezi z regijo Zahodnega Balkana,  usklajujemo delovanje v okviru posameznih regionalnih pobud, vodimo medresorsko usklajevanje in usklajevanje priprave gradiva, vzdržujemo stike s slovenskimi strokovnjaki, člani delovnih omizij v okviru regionalnih pobud in sekretariatih nacionalnih pobud.

Pristojni smo tudi za spremljanje delovanja instrumenta za predpristopno pomoč (IPA). V sektorju deluje državna kontaktna točka za projekte tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (twinning) in programe tehnične pomoči EU (TAIEX).