Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V sektorju opravljamo naloge v zvezi z dvostranskimi odnosi Slovenije z državami Zahodnega Balkana, ki niso članice EU, ter s Turčijo. Opravljamo tudi naloge, povezane s spremljanjem pomembnih političnih vsebin, ki se nanašajo na vsebine EU in proces širitve.

Pripravljamo stališča, analize in drugo gradivo za usklajevanje delovanja glede Zahodnega Balkana v okviru EU ter z drugimi pristojnimi sektorji ministrstva usklajujemo stališča o razmerah na Zahodnem Balkanu, ki se obravnavajo v različnih delovnih telesih Sveta. Pripravljamo in z drugimi ministrstvi usklajujemo stališča Slovenije do procesa širitve EU z državami Zahodnega Balkana in Turčijo.

Spremljamo politična, družbena in druga gibanja v teh državah, ki vplivajo na njihovo zunanjo politiko in odnose med njimi. Zbiramo, pripravljamo in izdelujemo gradivo, informacije in analize ter oblikujemo predloge ustreznih zunanjepolitičnih stališč Slovenije. Pripravljamo gradivo za mednarodna in meddržavna srečanja in obiske na visoki ravni. Dajemo pobude za pogodbeno urejanje posameznih vprašanj in sodelujemo pri analitični in strokovni obdelavi gradiva, ki jih ministrstvo pošilja drugim državnim organom.  Opravljamo naloge, ki se nanašajo na usklajevanje aktivnosti pri pripravi krovnih meddržavnih sporazumov.

Spremljamo tudi naloge, povezane z aktivnostmi Slovenije v regionalnih organizacijah in pobudah v zvezi z regijo Zahodnega Balkana,  usklajujemo delovanje v okviru posameznih regionalnih pobud, vodimo medresorsko usklajevanje in usklajevanje priprave gradiva, vzdržujemo stike s slovenskimi strokovnjaki, člani delovnih omizij v okviru regionalnih pobud in sekretariatih nacionalnih pobud.

Iskalnik