GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V direktoratu analiziramo gospodarsko sodelovanje z drugimi državami in oblikujemo predloge za njegovo poglabljanje. V sodelovanju s slovenskimi predstavništvi v tujini in pristojnimi institucijami nudimo pomoč slovenskim podjetjem pri vstopanju na tuje trge, vključno s prepoznavanjem poslovnih priložnosti, in pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva s ciljem povečevanja slovenskega izvoza.

Pripravljamo obiske gospodarskih delegacij, ki spremljajo najvišje državne predstavnike Slovenije na obiskih v tujini, in sodelujemo pri izvedbi obiskov tujih gospodarskih delegacij pri nas. Sodelujemo pri pripravi skupinskih sejemskih nastopov podjetij v tujini, spodbujamo širjenje mreže slovenskih poslovnih klubov in sodelujemo pri promociji in trženju Slovenije kot ugodne lokacije za tuje neposredne investicije.

Pripravljamo zasedanja mešanih komisij za gospodarsko sodelovanje Slovenije z državami, s katerimi je dogovorjena taka oblika sodelovanja, in smo odgovorni za pripravo mednarodnih sporazumov s področja dvostranskih gospodarskih odnosov.

Povečujemo prepoznavnost zunanjepolitičnih aktivnosti v Sloveniji in načrtujemo komuniciranje s tujimi javnostmi za promocijo "blagovne znamke Slovenija" v tujini. Izvajamo tudi naloge s področja mednarodnega sodelovanja v kulturi, vključno z usklajevanjem aktivnosti pri pripravi izvedbenih programov v kulturi, in promocijo slovenske kulture v tujini.

Teme

  • Gospodarska diplomacija

    Interese slovenskega gospodarstva v tujini ščitimo in uveljavljamo z mrežo diplomatskih predstavništev in konzulatov. Na številnih predstavništvih v tujini delujejo ekonomski svetovalci, katerih glavna naloga je pomoč slovenskim podjetjem pri prodiranju na tuje trge. Delo ekonomskih svetovalcev dopolnjuje po vsem svetu razvejana mreža častnih konzulov Slovenije, katerih glavna naloga je zastopanje gospodarskih interesov Slovenije.

Sektorji