Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

V sektorju opravljamo naloge na področju zadev skupne zunanje in varnostne politike EU (SZVP), vključno z evropsko varnostno in obrambno politiko, ter v skladu s slovenskimi zunanjepolitičnimi prednostnimi nalogami usmerjamo in usklajujemo aktivnosti Slovenije pri sooblikovanju politike v Natu.

Vodja sektorja v stikih s partnerji drugih članic EU opravlja funkcijo direktorja za varnostno politiko EU in direktorja za varnostno politiko Nata, v sektorju pa deluje tudi evropski korespondent.

Kot neposredni svetovalec političnemu direktorju sodelujemo pri oblikovanju zunanje politike na področju zadev SZVP z analizami in predlogi ključnih in prednostnih zunanjepolitičnih in politično-varnostnih stališč, ocen ter predlogov, o katerih politični direktor poroča ministru in ožjemu vodstvu ministrstva. Spremljamo izvajanje in nadaljnji razvoj evropske zunanje politike, vključno z delovanjem evropske zunanje službe (EEAS) in drugih institucij EU, držav članic EU in globalnih akterjev. Odgovorni smo za komunikacijo dokumentov Coreu prek zaščitnega informacijskega sistema Cortesy.

Zagotavljamo vsebinsko in tehnično usklajevanje zadev SZVP, pripravljamo in usklajujemo stališča za zasedanja Evropskega sveta s področja zadev SZVP, Sveta za zunanje zadeve (FAC), neformalna srečanja ministrov, srečanja političnih direktorjev, zasedanja Politično-varnostnega odbora (PSC), Coreper II (glede tem SZVP) in RELEX ter usklajujemo in usmerjamo delovanje predstavnikov Slovenije v delovnih skupinah Sveta EU s področja SZVP.

Nudimo podporo neposredni komunikaciji političnega direktorja s partnerji v državah članicah EU, EEAS in tretjih državah o temah, ki se nanašajo na področje SZVP. Zagotavljamo redno informiranje predstavnikov držav članic EU v Sloveniji o slovenskih stališčih pred zasedanji Sveta za zunanje zadeve EU in pred drugimi pomembnimi dogodki, ki se nanašajo na SZVP. Po potrebi vodimo usklajevanje s predstavništvi Slovenije v tujini in z drugimi pristojnimi resorji Vlade Republike Slovenije.

Na področju evropske varnostne in obrambne politike v sodelovanju z drugimi pristojnimi resorji spremljamo načrtovanje in vodenje operacij, krepitev institucij ter civilnih in vojaških zmogljivosti in kriznega upravljanja z udeležbo na vajah kriznega upravljanja EU ter s sodelovanjem pri pripravi strateških doktrinarnih dokumentov za Slovenijo in EU.

Pripravljamo in usklajujemo stališča do aktualnih političnih in varnostnih vprašanj, ki jih Slovenija kot članica zastopa v Severnoatlantskem svetu, Natovih odborih in strukturah, v dvostranskih in večstranskih stikih z drugimi zaveznicami, na formalnih in neformalnih ministrskih zasedanjih ter zasedanjih Nata na ravni predsednikov vlad in držav.

Obravnavamo tudi vsa aktualna politična in varnostna vprašanja Nata, med katerimi so v ospredju preoblikovanje in krepitev Nata ter Natovih zmogljivosti, akcijski načrt pripravljenosti, odnosi z Rusijo, Ukrajino in Gruzijo, partnerstva, krizno upravljanje, javna diplomacija, širitvena politika, Natove operacije in številna druga vprašanja.

Na zunanjepolitičnem področju sodelujemo pri sprejemanju odločitev o sodelovanju Slovenije v operacijah in misijah EU ter v Natovih operacijah in mirovnih misijah pod okriljem Združenih narodov in usklajujemo s tem povezane aktivnosti. Pripravljamo letno poročilo o sodelovanju v mednarodnih operacijah in misijah na podlagi strategije Republike Slovenije.

Zadolženi smo tudi za področja nadzora nad oborožitvijo, neširjenja orožja in razoroževanja v nacionalni politiki ter v okviru vseh relevantnih mednarodnih in regionalnih organizacij. Nudimo vsebinsko podporo ITF – Ustanovi za krepitev človekove varnosti. Usklajujemo in v sodelovanju z drugimi pristojnimi resorji pripravljamo stališča glede različnih sklopov groženj, kot so terorizem, hibridno vojskovanje, kibernetska in energetska varnost.