Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V sektorju opravljamo naloge, povezane z utrjevanjem in krepitvijo odnosov z Avstrijo, Hrvaško, Italijo, Madžarsko, San Marinom, Svetim sedežem in Suverenim malteškim viteškim redom.

Spremljamo pomembne dvostranske, evropske in večstranske teme in vprašanja, ki se nanašajo na posamezne sosednje države in so pomembna za vodenje celovite zunanje politike Slovenije. Posebno pozornost namenjamo spremljanju obmejnih dežel in območij v sosednjih državah (Madžarska, Avstrija, Italija in Hrvaška), kjer živi in deluje slovenska manjšina, ter sodelovanju z njimi.

Spremljamo politično, gospodarsko in drugo dogajanje v teh državah s poudarkom na njihovih zunanjepolitičnih usmeritvah. Vključeni smo v medresorsko usklajevanje pri vprašanjih, ki se nanašajo na odnose s sosednjimi državami.

Zbiramo, obdelujemo in izdelujemo gradivo, informacije in analize. Pripravljamo osnutke dokumentov in gradiva za meddržavna in mednarodna srečanja in obiske, dajemo pobude za pogodbeno urejanje posameznih vprašanj, spremljamo izvajanje mednarodnih pogodb s temi državam. Sodelujemo pri strokovni in analitični obdelavi gradiva, ki ga ministrstvo pošilja drugim državnim organom. Opravljamo naloge, ki se nanašajo na usklajevanje aktivnosti pri pripravi krovnih meddržavnih sporazumov in spremljamo njihovo izvajanje.