Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

V Sektorju za politike EU oblikujemo politiko Slovenije do vprašanj, povezanih z delom institucij, organov in teles EU.

Medresorsko usklajujemo, spremljamo in pripravljamo stališča za sestanke v okviru Sveta EU in zasedanja Evropskega sveta na področjih, ki so v pristojnosti Odbora stalnih predstavnikov I (Coreper I): promet, telekomunikacije, poštne storitve in storitve informacijske družbe, energija, zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje, kmetijstvo, veterinarske in fitosanitarne zadeve, ribištvo, okolje, jedrska varnost, notranji trg, industrijska politika, varstvo potrošnikov, kultura in avdio-vizualna politika, izobraževanje, usposabljanje, mladi in šport ter sodelujemo pri pripravi stališč in izhodišč za zasedanja Evropskega sveta ter Sveta za splošne zadeve s teh področij. Zagotavljamo medresorsko usklajevanje, spremljanje in pripravo stališč za sestanke v okviru Sveta EU in zasedanja Evropskega sveta na nekaterih področjih, ki so v pristojnosti Odbora stalnih predstavnikov II (Coreper II): ekonomske in finančne zadeve, zunanja trgovina ter notranje zadeve in pravosodje. Koordiniramo tudi aktivnosti na področju migracij in energetike, v okviru delovanja Slovenije v EU in na zunanjem področju.

Sodelujemo pri pripravi horizontalnih gradiv s področja evropskih zadev in pri obveščanju slovenskih članov evropski institucij, še posebej Ekonomsko-socialnega odbora. Nudimo vsebinsko in tehnično podporo delovnim telesom vlade, zadolženim za evropske zadeve (delovni skupini za evropske zadeve) in spremljanje izvajanja Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah EU.