Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V Sektorju za politike EU oblikujemo politiko Slovenije do vprašanj, povezanih z delom institucij, organov in teles EU.

Medresorsko usklajujemo, spremljamo in pripravljamo stališča za sestanke v okviru Sveta EU na področjih, ki so v pristojnosti Odbora stalnih predstavnikov I (Coreper I – promet, telekomunikacije, poštne storitve in storitve informacijske družbe, energija, zaposlovanje, socialne zadeve, zdravje, kmetijstvo, veterinarske in fitosanitarne zadeve, ribištvo, okolje, jedrska varnost, notranji trg, industrijska politika, varstvo potrošnikov, kultura in avdio-vizualna politika, izobraževanje, usposabljanje, mladi, šport) in sodelujemo pri pripravi stališč in izhodišč za zasedanja Evropskega sveta ter Sveta za splošne zadeve s teh področij. Zagotavljamo medresorsko usklajevanje, spremljanje in pripravo stališč za sestanke v okviru Sveta EU in zasedanja Evropskega sveta na nekaterih področjih, ki so v pristojnosti Odbora stalnih predstavnikov II (Coreper II): ekonomske in finančne zadeve, zunanja trgovina ter notranje zadeve in pravosodje.

Sodelujemo pri pripravi horizontalnih gradiv s področja evropskih zadev in pri obveščanju slovenskih članov evropski institucij, še posebej Ekonomsko-socialnega odbora. Nudimo vsebinsko in tehnično podporo delovnim telesom vlade, zadolženim za evropske zadeve (delovni skupini za evropske zadeve) in spremljanje izvajanja Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah EU.

Spremljamo, evidentiramo, klasificiramo, objavljamo in dodeljujemo dokumente Evropske unije v EU-portalu, ki je sestavni del informacijskega sistema Vlade Republike Slovenije, in izvajamo naloge v zvezi z usklajevanjem in sodelovanjem pri sprejemanju stališč in izhodišč Slovenije do teh dokumentov. Spremljamo in vodimo evidence delovnih teles Sveta EU in šifranta signirnega načrta delovnih teles ter vodimo evidence o sestavi in pristojnostih delovnih skupin Vlade Republike Slovenije za pripravo stališč v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov EU. Nudimo strokovno pomoč in izobraževanje za uporabnike EU-portala ter sodelujemo pri upravljanju in posodabljanju EU-portala.