Skoči do osrednje vsebine

Pretekle ministrice in ministri, pristojni za izobraževanje in šport

 • Dr. Peter Vencelj, Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo (16. maj 1990 - 22. junij 1990), Republiški sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo (23. junij 1990 - 27. junij 1991), Ministrstvo za šolstvo in šport (28. junij 1991 - 14. maj 1992)
 • Dr. Slavko Gaber, Ministrstvo za šolstvo in šport (14. maj 1992 - 25. januar 1993)
 • Dr. Slavko Gaber, Ministrstvo za šolstvo in šport (25. januar 1993 - 27. februar 1997)
 • Dr. Slavko Gaber, Ministrstvo za šolstvo in šport (27. februar 1997 - 29. julij 1999)
 • Dr. Pavel Zgaga, Ministrstvo za šolstvo in šport (29. julij 1999 - 7. junij 2000)
 • Dr. Lovro Šturm, Ministrstvo za šolstvo in šport (7. junij 2000 - 30. november 2000)
 • Dr. Lucija Čok, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (30. november 2000 - 19. december 2002)
 • Dr. Slavko Gaber, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (19. december 2002 - 3. december 2004)
 • Dr. Milan Zver, Ministrstvo za šolstvo in šport (3. december 2004 - 21. november 2008)
 • Dr. Jure Zupan, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (3. december 2004 - 6. september 2007)
 • Mojca Kucler Dolinar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1. oktober 2007 - 21. november 2008)
 • Gregor Golobič,  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (21. november 2008 - 16. junij 2011)
 • Dr. Igor Lukšič, Ministrstvo za šolstvo in šport (21. november 2011 - 10. februar 2012)
 • Dr. Žiga Turk, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (10. februar 2012 - 20. 3. 2013)
 • Dr. Jernej Pikalo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20. marec 2013 - 18. september 2014)
 • Dr. Stanislava Setnikar Cankar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (18. september 2014 - 13. marec 2015)
 • Mag. Klavdija Markež, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (27. marec 2015 - 9. april 2015 )
 • Dr. Maja Makovec Brenčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (13. maj 2015 - 13. september 2018 )
 • Dr. Jernej Pikalo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (13. september 2018 - 13. marec 2020)

Pretekle ministrice in ministri, pristojni za znanost

 • Dr. Peter Tancig, predsednik Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo (16. maj 1990 - 22. junij 1990), Republiški sekretariat za raziskovalno dejavnost in tehnologijo (23. junij 1990 - 27. junij 1991), Ministrstvo za znanost in tehnologijo (28. junij 1991 - 14. maj 1992)
 • Dr. Peter Tancig, Ministrstvo za znanost in tehnologijo (14. maj 1992 – 25. januar 1993)
 • Dr. Rado Bohinc, Ministrstvo za znanost in tehnologijo (25. januar 1993 - 31. januar 1996)
 • Dr. Andrej Umek, Ministrstvo za znanost in tehnologijo (31. januar 1996 - 27. februar 1997)
 • Dr. Alojzij Marinček, Ministrstvo za znanost in tehnologijo (27. februar 1997 – 7. junij 2000)
 • Dr. Alojzij Marinček, Ministrstvo za znanost in tehnologijo (7. junij 2000 - 30. november 2000)
 • Dr. Lucija Čok, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (30. november 2000 - 19. december 2002)
 • Dr. Slavko Gaber, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (19. december 2002 - 3. december 2004)
 • Dr. Jure Zupan, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (3. december 2004 - 6. september 2007)
 • Mojca Kucler Dolinar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1. oktober 2007 - 21. november 2008)
 • Gregor Golobič,  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (21. november 2008 - 16. junij 2011)
 • Dr. Igor Lukšič, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (16. junij 2011 - 10. februar 2012)
 • Dr. Žiga Turk, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (10. februar 2012 – 20. 3. 2013)
 • Dr. Jernej Pikalo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20. marec 2013 - 18. september 2014)
 • Dr. Stanislava Setnikar Cankar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (18. september 2014 - 13. marec 2015)
 • Mag. Klavdija Markež, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (27. marec 2015 - 9. april 2015)
 • Dr. Maja Makovec Brenčič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (13. maj 2015 - 13. september 2018)
 • Dr. Jernej Pikalo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (13. september 2018 - 13. marec 2020)