Skoči do osrednje vsebine

državna sekretarka, pristojna za področje srednjega in višjega šolstva ter izobraževanja odraslih
Jasna Rojc

Avtor: Boštjan Podlogar/STA

Jasna Rojc, profesorica umetnostne zgodovine in univerzitetna diplomirana primerjalna jezikoslovka, deluje na področju šolstva od leta 1997. Poklicno pot je začela kot učiteljica v programih splošne in umetniške gimnazije ter različnih strokovnih in poklicnih programih. Ob rednem delu je poučevala tudi v programih izobraževanja odraslih in vodila krožek Univerze za tretje življenjsko obdobje. Bila je mentorica študentom na pedagoški praksi in učiteljem pripravnikom. V tem obdobju je pričela strokovno sodelovati z Zavodom RS za šolstvo in Državnim izpitnim centrom.

Od ustanovitve, leta 2008, je vodila Višjo strokovno šolo Šolskega centra Srečka Kosovela v Sežani. S pedagoškim delom je nadaljevala kot predavateljica predmeta osnove estetike. Leta 2009 je, pod okriljem Centra RS za poklicno izobraževanje, vodila prenovo višješolskih študijskih programov Oblikovanje materialov in Fotografija. V letih 2013/14 je kot vodja žirije koordinirala izvedbo prvega državnega tekmovanja mladih v kamnoseštvu, ki predstavlja predizbor evropskega tekmovanja mladih v poklicnih spretnostih Euroskills.

Leta 2014 je prevzela vodenje Gimnazije Nova Gorica in se kot članica različnih ekspertnih, razvojnih in posvetovalnih skupin ponovno vključila v razvojno delo na področju srednjega šolstva. Leta 2016 je postala članica Upravnega odbora, leta 2017 pa predsednica Skupnosti strokovnih gimnazij in članica Upravnega odbora Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, ki predstavlja enega ključnih sogovornikov ministrstva pri vprašanjih srednješolskega izobraževanja in razvoja šolskega sistema.

Ob izteku mandata ravnateljice, leta 2019, se je zaposlila na Zavodu RS za šolstvo, v Oddelku za srednje šolstvo, kjer se je posvečala predvsem razvoju gimnazijskega kurikula in urejanju sistema srednjega šolstva, uvajanju sodobnih oblik poučevanja v šolsko prakso, posodabljanju dela z nadarjenimi, profesionalnemu in kariernemu razvoju ravnateljev in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, v času pandemije covida-19 pa tudi usmerjanju in podpiranju ravnateljev in strokovnih delavcev pri izvajanju prilagoditev šolskega dela v izrednih razmerah. S sodelovanjem v strokovnih skupinah, na posvetih in strokovnih srečanjih, z izvajanjem usposabljanj in svetovanj je tudi na tem delovnem mestu ohranjala neposreden stik s strokovnimi delavci in ravnatelji in s tem vpogled v prakso šol.