Skoči do osrednje vsebine

Zakonodaja Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Seznam predpisov

Zakoni na področju visokošolskega izobraževanja

Podzakonski akti na področju visokošolskega izobraževanja

Ustanovitveni akti javnih visokošolskih zavodov

Ustanovitveni akti drugih javnih zavodov in agencije na področju visokega šolstva

Dvo- in večstranski dogovori

Temeljni predpisi na področju delovanja ENIC-NARIC centra

Ostali predpisi, ki so povezani z delovanjem ENIC-NARIC centra

Veljavni predpisi s področja znanosti

Zakoni, resolucije in programi

Kolektivne pogodbe

Ustanovitveni akti Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost in javnih zavodov

Podzakonski predpisi na področju znanosti

Dokumenti na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Na podlagi petega odstavka 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo nosilci izdelave načrtov zaščite in reševanje sprejete načrte zaščite in reševanja javno predstaviti.