GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Kabinetu ministra opravljamo strokovne, organizacijske, svetovalne in usklajevalne naloge za ministra. Načrtujemo, organiziramo in usklajujemo delo organizacijskih enot ministrstva in spremljamo izvajanje njihovih nalog. Usklajujemo tudi delo ministrstva in organov v njegovi sestavi ter organi, ki delujejo na področjih, za katera je pristojno ministrstvo.