GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sektorju za upravljanje voda pripravljamo in skrbimo za izvajanje strateških dokumentov ter pripravo in vodenje izvajanja programskih dokumentov na področju načrtovanja, varstva voda, odločanja o rabi voda ter področja izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunale in padavinske odpadne vode.