Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Sektorju za upravljanje voda pripravljamo in skrbimo za izvajanje strateških dokumentov ter pripravo in vodenje izvajanja programskih dokumentov na področju načrtovanja, varstva voda, odločanja o rabi voda ter področja izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunale in padavinske odpadne vode.

Iskalnik