Skoči do osrednje vsebine

Upravljamo s fondom službenih stanovanj, ki jih v najem dodeljuje Stanovanjska komisija Ministrstva za notranje zadeve. Stanovanja so v lasti Republike Slovenije ter v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve in so namenjena oddaji za službene potrebe uslužbencev Policije za čas zaposlitve v Policiji.

Notranji razpis za sestavo prednostnega vrstnega reda prosilcev službenih stanovanj

Ministrstvo za notranje zadeve praviloma enkrat letno razpiše in objavi Notranji razpis za sestavo prednostnega vrstnega reda prosilcev službenih stanovanj na podlagi 16. člena Pravilnika o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah Ministrstva za notranje zadeve za potrebe Policije.

V razpisu se objavijo pogoji za dodelitev, naslov in rok za oddajo vlog, seznam praznih službenih stanovanj ločeno za posamezno policijsko upravo s podatki o naslovu, številki, nadstropju, površini, tipu in stanju posameznega stanovanja, podatki o informativni višini najemnine na dan objave razpisa in okvirni rok objave prednostnega vrstnega reda prosilcev službenih stanovanj. Najemna pogodba se sklene za določen čas zaposlitve najemnika v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji.

Razpis za javne uslužbence

Po zaključku Notranjega razpisa, in če so stanovanja še vedno nezasedena, se lahko dodelijo javnim uslužbencem, zaposlenim v Vladi Republike Slovenije, ministrstvih, vladnih službah, drugih organizacijskih enotah državne uprave ali na Državnem odvetništvu Republike Slovenije.

Stanovanja se v skladu z 48. členom Pravilnika o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah Ministrstva za notranje zadeve za potrebe Policije dodelijo na podlagi Razpisa za javne uslužbence. Službeno stanovanje se dodeli na podlagi pisne vloge za dodelitev. V razpisu se objavijo pogoji in merila za dodelitev, rok za oddajo vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni po objavi razpisa, seznam praznih službenih stanovanj s podatki o naslovu, številki, nadstropju, površini in stanju vsakega od njih, ter o informativni višini najemnine na dan objave razpisa.

Najemna pogodba se sklene za določen čas, in sicer do treh let z možnostjo podaljšanja.

Drugi prosilci

Po končanem Razpisu za javne uslužbence lahko Stanovanjska komisija Ministrstva za notranje zadeve zaradi smotrnejšega gospodarjenja dodeli prazno oziroma nezasedeno stanovanje za določen čas, vendar največ za eno leto, tudi fizični ali pravni osebi, in sicer po tržni najemnini.